Företagsmassage

wellness-massage-relax-relaxing-56884.jpeg

 

Jag besöker er arbetsplats och ger klassisk massage och kraniosakral terapi.

Vi gör tillsammans ett passande upplägg för just er arbetsplats. Tag kontakt med mig om det är intressant.